انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

مَثَل
لیست کامل مَثَل ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۸
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۶/۰۸/۱۹

مطالب در دسته ی مَثَل

عنوان زمان ارسال بازدید
پیاز تا چغندر شکر خدا ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۲۰۳
قوز بالا قوز ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۲۹۳
کفگیر به ته دیگ خورده ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۲۵۲
زیر آب زدن ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۳۲۶
از این ستون تا آن ستون فرج است ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۷۴۷
کله اش بوی قرمه سبزی می دهد ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۵۲۱
ماست مالی کردن ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۴۸۵
جمع کن کاسه کوزتو ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۴۹۵