انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

مَثَل
لیست کامل مَثَل ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۸
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۶/۰۸/۱۹

مطالب در دسته ی مَثَل

عنوان زمان ارسال بازدید
پیاز تا چغندر شکر خدا ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۲۴۷
قوز بالا قوز ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۳۲۶
کفگیر به ته دیگ خورده ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۲۸۲
زیر آب زدن ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۳۵۷
از این ستون تا آن ستون فرج است ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۷۸۴
کله اش بوی قرمه سبزی می دهد ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۵۵۳
ماست مالی کردن ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۵۳۹
جمع کن کاسه کوزتو ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۴۹۵