انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

مَثَل
لیست کامل مَثَل ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۸
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۶/۰۸/۱۹

مطالب در دسته ی مَثَل

عنوان زمان ارسال بازدید
پیاز تا چغندر شکر خدا ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۳۰۶
قوز بالا قوز ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۳۷۱
کفگیر به ته دیگ خورده ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۳۲۸
زیر آب زدن ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۴۰۱
از این ستون تا آن ستون فرج است ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۸۳۳
کله اش بوی قرمه سبزی می دهد ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۵۹۸
ماست مالی کردن ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۵۹۴
جمع کن کاسه کوزتو ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۴۹۵