انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

مَثَل
لیست کامل مَثَل ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۹
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

مطالب در دسته ی مَثَل

عنوان زمان ارسال بازدید
بشنو و باور نکن ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۹۰
پیاز تا چغندر شکر خدا ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۱۸۱
قوز بالا قوز ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۲۷۷
کفگیر به ته دیگ خورده ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۲۳۳
زیر آب زدن ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۳۱۳
از این ستون تا آن ستون فرج است ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۷۲۶
کله اش بوی قرمه سبزی می دهد ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۵۰۸
ماست مالی کردن ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۴۶۳
جمع کن کاسه کوزتو ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۴۹۵