انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

مَثَل
لیست کامل مَثَل ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۹
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

مطالب در دسته ی مَثَل

عنوان زمان ارسال بازدید
بشنو و باور نکن ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۴۶
پیاز تا چغندر شکر خدا ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۱۵۱
قوز بالا قوز ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۲۳۴
کفگیر به ته دیگ خورده ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۱۹۹
زیر آب زدن ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۲۷۸
از این ستون تا آن ستون فرج است ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۶۸۹
کله اش بوی قرمه سبزی می دهد ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۴۷۲
ماست مالی کردن ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۴۱۸
جمع کن کاسه کوزتو ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۴۹۵