انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

مَثَل
لیست کامل مَثَل ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۸
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۶/۰۸/۱۹

مطالب در دسته ی مَثَل

عنوان زمان ارسال بازدید
پیاز تا چغندر شکر خدا ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۷۰۵
قوز بالا قوز ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۶۲۵
کفگیر به ته دیگ خورده ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۵۸۱
زیر آب زدن ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۶۱۲
از این ستون تا آن ستون فرج است ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۲۵۴
کله اش بوی قرمه سبزی می دهد ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۸۷۹
ماست مالی کردن ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۹۶۲
جمع کن کاسه کوزتو ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۴۹۵