انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

مَثَل
لیست کامل مَثَل ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۸
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۶/۰۸/۱۹

مطالب در دسته ی مَثَل

عنوان زمان ارسال بازدید
پیاز تا چغندر شکر خدا ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۳۷۵
قوز بالا قوز ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۴۱۳
کفگیر به ته دیگ خورده ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۳۶۷
زیر آب زدن ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۴۳۸
از این ستون تا آن ستون فرج است ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۸۸۴
کله اش بوی قرمه سبزی می دهد ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۶۴۴
ماست مالی کردن ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۶۳۸
جمع کن کاسه کوزتو ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۴۹۵