انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

مَثَل
لیست کامل مَثَل ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۸
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۶/۰۸/۱۹

مطالب در دسته ی مَثَل

عنوان زمان ارسال بازدید
پیاز تا چغندر شکر خدا ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۲۳۱
قوز بالا قوز ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۳۱۴
کفگیر به ته دیگ خورده ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۲۷۲
زیر آب زدن ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۳۴۷
از این ستون تا آن ستون فرج است ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۷۷۰
کله اش بوی قرمه سبزی می دهد ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۵۴۰
ماست مالی کردن ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۵۱۹
جمع کن کاسه کوزتو ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۴۹۵