انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

مَثَل
لیست کامل مَثَل ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۸
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۶/۰۸/۱۹

مطالب در دسته ی مَثَل

عنوان زمان ارسال بازدید
پیاز تا چغندر شکر خدا ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۲۰۵
قوز بالا قوز ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۲۹۵
کفگیر به ته دیگ خورده ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۲۵۴
زیر آب زدن ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۳۲۷
از این ستون تا آن ستون فرج است ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۷۴۸
کله اش بوی قرمه سبزی می دهد ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۵۲۲
ماست مالی کردن ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۴۸۶
جمع کن کاسه کوزتو ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۴۹۵