انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

مَثَل
لیست کامل مَثَل ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۹
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

مطالب در دسته ی مَثَل

عنوان زمان ارسال بازدید
بشنو و باور نکن ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۹۴
پیاز تا چغندر شکر خدا ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۱۰۸
قوز بالا قوز ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۱۸۹
کفگیر به ته دیگ خورده ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۱۵۹
زیر آب زدن ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۲۳۸
از این ستون تا آن ستون فرج است ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۶۴۹
کله اش بوی قرمه سبزی می دهد ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۴۲۶
ماست مالی کردن ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۳۷۳
جمع کن کاسه کوزتو ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۴۹۵