انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

مَثَل
لیست کامل مَثَل ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۸
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۶/۰۸/۱۹

مطالب در دسته ی مَثَل

عنوان زمان ارسال بازدید
پیاز تا چغندر شکر خدا ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۲۹۷
قوز بالا قوز ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۳۶۶
کفگیر به ته دیگ خورده ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۳۲۲
زیر آب زدن ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۳۹۴
از این ستون تا آن ستون فرج است ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۸۲۵
کله اش بوی قرمه سبزی می دهد ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۵۹۳
ماست مالی کردن ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۵۸۹
جمع کن کاسه کوزتو ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۴۹۵