انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

مَثَل
لیست کامل مَثَل ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۹
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

مطالب در دسته ی مَثَل

عنوان زمان ارسال بازدید
بشنو و باور نکن ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۶۰
پیاز تا چغندر شکر خدا ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۱۶۲
قوز بالا قوز ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۲۴۶
کفگیر به ته دیگ خورده ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۲۱۱
زیر آب زدن ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۲۹۰
از این ستون تا آن ستون فرج است ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۷۰۱
کله اش بوی قرمه سبزی می دهد ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۴۸۳
ماست مالی کردن ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۴۳۱
جمع کن کاسه کوزتو ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۴۹۵