انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

مَثَل
لیست کامل مَثَل ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۸
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۶/۰۸/۱۹

مطالب در دسته ی مَثَل

عنوان زمان ارسال بازدید
پیاز تا چغندر شکر خدا ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۶۷۳
قوز بالا قوز ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۶۰۵
کفگیر به ته دیگ خورده ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۵۵۰
زیر آب زدن ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۵۹۵
از این ستون تا آن ستون فرج است ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۲۱۵
کله اش بوی قرمه سبزی می دهد ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۸۵۴
ماست مالی کردن ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۹۳۷
جمع کن کاسه کوزتو ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۴۹۵