انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

مَثَل
لیست کامل مَثَل ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۸
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۶/۰۸/۱۹

مطالب در دسته ی مَثَل

عنوان زمان ارسال بازدید
پیاز تا چغندر شکر خدا ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۹۸۲
قوز بالا قوز ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۸۴۷
کفگیر به ته دیگ خورده ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۷۴۳
زیر آب زدن ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۷۶۴
از این ستون تا آن ستون فرج است ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۶۲۲
کله اش بوی قرمه سبزی می دهد ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۱۰۶۰
ماست مالی کردن ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۱۲۲۰
جمع کن کاسه کوزتو ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۴۹۵