انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

پند آموز
لیست کامل پند آموز ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۱۲
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

مطالب در دسته ی پند آموز

عنوان زمان ارسال بازدید
برای فرمانده کل پیغام بفرست ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۲۵۲
مار دو متری ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۶۷
گرگ و لک لک ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۷۴
خلبان های نابینا ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۳۲
شهر دزد ها ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ۲۰۶
تله موش و حیوانات مزرعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۲۵۹
مار و خارپشت ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۲۱۹
درسی از مادربزرگ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۵۶۸
نجات مردم ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۳۵۸
چرا داد میزنیم؟! ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۳۵۴