انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

پند آموز
لیست کامل پند آموز ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۱۲
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

مطالب در دسته ی پند آموز

عنوان زمان ارسال بازدید
برای فرمانده کل پیغام بفرست ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۲۵۱
مار دو متری ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۶۶
گرگ و لک لک ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۷۳
خلبان های نابینا ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۳۲
شهر دزد ها ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ۲۰۵
تله موش و حیوانات مزرعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۲۵۷
مار و خارپشت ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۲۱۷
درسی از مادربزرگ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۵۶۷
نجات مردم ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۳۵۷
چرا داد میزنیم؟! ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۳۵۳