انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

پند آموز
لیست کامل پند آموز ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۲۰
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

مطالب در دسته ی پند آموز

عنوان زمان ارسال بازدید
بهشت و جهنم چگونه است ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۴
قضاوت از روی ظاهر ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۸
قوطی خالی صابون ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۸
مرد ثروتمند و درد چشم ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۷
فقط یک شوخی بود! ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۷
وقتی که او مرد ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۱۳
دو برادر و نجار ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۱۰
گاندی و یک لنگه کفش ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۹
برای فرمانده کل پیغام بفرست ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۳۰۳
مار دو متری ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۸۴