انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

پند آموز
لیست کامل پند آموز ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۱۲
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

مطالب در دسته ی پند آموز

عنوان زمان ارسال بازدید
برای فرمانده کل پیغام بفرست ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۶۸
مار دو متری ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۷۱
گرگ و لک لک ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۷۳
خلبان های نابینا ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۴۴
شهر دزد ها ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ۸۳
تله موش و حیوانات مزرعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۱۴۵
مار و خارپشت ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۱۲۵
درسی از مادربزرگ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۴۶۰
نجات مردم ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۲۵۲
چرا داد میزنیم؟! ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۲۳۴