انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

پند آموز
لیست کامل پند آموز ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۱۲
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

مطالب در دسته ی پند آموز

عنوان زمان ارسال بازدید
برای فرمانده کل پیغام بفرست ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۷۶
مار دو متری ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۳۹
گرگ و لک لک ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴۰
خلبان های نابینا ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۰۹
شهر دزد ها ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ۱۶۰
تله موش و حیوانات مزرعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۲۱۳
مار و خارپشت ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۱۹۳
درسی از مادربزرگ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۵۳۲
نجات مردم ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۳۲۵
چرا داد میزنیم؟! ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۳۰۷