انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

طنزآمیز
لیست کامل طنزآمیز ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۴
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

مطالب در دسته ی طنزآمیز

عنوان زمان ارسال بازدید
شما من رو نمیشناسید؟!! ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۷۰
شهادت دو کبک ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۱۶۸
نامه پسرک به خدا ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۷۳۵
بهش میگن استاد!! ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۳۸۳