انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

طنزآمیز
لیست کامل طنزآمیز ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۶
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

مطالب در دسته ی طنزآمیز

عنوان زمان ارسال بازدید
عدالت زمینی یا آسمونی ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۹۲
آقا محمدخان قاجار و مجازات شغالان ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۷۷
خواستگاری از آلبرت اینشتین ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۷۵
شهادت دو کبک ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۳۲۷
نامه پسرک به خدا ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۸۴۰
بهش میگن استاد!! ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۵۱۹