انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

طنزآمیز
لیست کامل طنزآمیز ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۴
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

مطالب در دسته ی طنزآمیز

عنوان زمان ارسال بازدید
شما من رو نمیشناسید؟!! ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۳۵
شهادت دو کبک ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۱۴۳
نامه پسرک به خدا ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۷۱۲
بهش میگن استاد!! ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۳۵۲