انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

طنزآمیز
لیست کامل طنزآمیز ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۶
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

مطالب در دسته ی طنزآمیز

عنوان زمان ارسال بازدید
آقا محمدخان قاجار و مجازات شغالان ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۰
کارمند و مدیر شرکت ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۱۶
شما من رو نمیشناسید؟!! ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۲۵۷
شهادت دو کبک ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۲۳۶
نامه پسرک به خدا ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۷۷۸
بهش میگن استاد!! ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۴۴۳