انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

واقعی
لیست کامل واقعی ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۵
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

مطالب در دسته ی واقعی

عنوان زمان ارسال بازدید
گرگ و میش از یک جوی آب میخورند ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۸۹
توجه میکل آنژ به جزئیات در کار ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۰۹۴
شجاعت و وفاداری سردار هخامنشی ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۶۶۲
داستانی از شاه عباس ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۳۹۹
وفاداری بی حد و مرز هاچیکو ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۸۳۶