انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

واقعی
لیست کامل واقعی ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۶
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

مطالب در دسته ی واقعی

عنوان زمان ارسال بازدید
درمان با عشق ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۳۳
خبر مرگ نوبل ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۲۸
توجه میکل آنژ به جزئیات در کار ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۲۶۵
شجاعت و وفاداری سردار هخامنشی ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۸۲۱
داستانی از شاه عباس ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۵۹۶
وفاداری بی حد و مرز هاچیکو ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۰۱۸