انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

واقعی
لیست کامل واقعی ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۶
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

مطالب در دسته ی واقعی

عنوان زمان ارسال بازدید
درمان با عشق ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۴۲۶
خبر مرگ نوبل ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۳۹۱
توجه میکل آنژ به جزئیات در کار ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۴۶۲
شجاعت و وفاداری سردار هخامنشی ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۱۱۲
داستانی از شاه عباس ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۸۵۴
وفاداری بی حد و مرز هاچیکو ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۳۰۰