انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

واقعی
لیست کامل واقعی ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۶
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

مطالب در دسته ی واقعی

عنوان زمان ارسال بازدید
درمان با عشق ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۷۶
خبر مرگ نوبل ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۸۰
توجه میکل آنژ به جزئیات در کار ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۲۰۷
شجاعت و وفاداری سردار هخامنشی ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۷۶۷
داستانی از شاه عباس ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۵۴۴
وفاداری بی حد و مرز هاچیکو ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۹۵۲