انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

واقعی
لیست کامل واقعی ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۶
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

مطالب در دسته ی واقعی

عنوان زمان ارسال بازدید
درمان با عشق ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۴۱۰
خبر مرگ نوبل ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۳۷۱
توجه میکل آنژ به جزئیات در کار ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۴۵۱
شجاعت و وفاداری سردار هخامنشی ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۰۸۹
داستانی از شاه عباس ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۸۳۷
وفاداری بی حد و مرز هاچیکو ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۲۷۹