انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

واقعی
لیست کامل واقعی ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۶
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

مطالب در دسته ی واقعی

عنوان زمان ارسال بازدید
درمان با عشق ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۷۰۷
خبر مرگ نوبل ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۶۰۸
توجه میکل آنژ به جزئیات در کار ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۵۸۷
شجاعت و وفاداری سردار هخامنشی ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۳۲۴
داستانی از شاه عباس ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۹۸۷
وفاداری بی حد و مرز هاچیکو ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۵۰۴