انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

واقعی
لیست کامل واقعی ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۵
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

مطالب در دسته ی واقعی

عنوان زمان ارسال بازدید
گرگ و میش از یک جوی آب میخورند ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۲۴۵
توجه میکل آنژ به جزئیات در کار ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۱۱۶
شجاعت و وفاداری سردار هخامنشی ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۶۸۲
داستانی از شاه عباس ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۴۳۲
وفاداری بی حد و مرز هاچیکو ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۸۵۵