انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

عاطفی
لیست کامل عاطفی ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۱۳
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

مطالب در دسته ی عاطفی

عنوان زمان ارسال بازدید
دخترک فداکار ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۲۱۷
مادر و همسر ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۱۸
ثبت نام در مدرسه ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۴۴
ایکاش من هم ... ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ ۵۲۸
فرق مادر واقعی با مادر ناتنی ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ۱۳۵۹
طلاق غیرمنتظره!! ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۲۰۵
فقط برای لایک! ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۳۲۲
درسی از کودک ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۹۲۳
ویلیام کوپر ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۵۴۵
دیدار با خدا در پارک ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۶۸۸