انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

عاطفی
لیست کامل عاطفی ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۱۳
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

مطالب در دسته ی عاطفی

عنوان زمان ارسال بازدید
دخترک فداکار ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۴۷
مادر و همسر ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۷۹
ثبت نام در مدرسه ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۰۲
ایکاش من هم ... ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ ۴۶۴
فرق مادر واقعی با مادر ناتنی ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ۱۳۱۹
طلاق غیرمنتظره!! ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۱۶۲
فقط برای لایک! ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۲۸۷
درسی از کودک ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۸۸۳
ویلیام کوپر ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۴۹۷
دیدار با خدا در پارک ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۶۳۹