انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

عاطفی
لیست کامل عاطفی ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۱۰
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۶/۰۸/۱۸

مطالب در دسته ی عاطفی

عنوان زمان ارسال بازدید
ایکاش من هم ... ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ ۲۱۰
فرق مادر واقعی با مادر ناتنی ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ۱۱۶۴
طلاق غیرمنتظره!! ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۰۰۶
فقط برای لایک! ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۳۷
درسی از کودک ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۷۲۷
ویلیام کوپر ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۳۳۹
دیدار با خدا در پارک ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۴۱۶
شکایت گنجشک به خدا ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۳۶۸
دسته گلی برای مادر ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۲۵۸
راز ۶۰ ساله ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۳۸۸