انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

عاطفی
لیست کامل عاطفی ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۱۳
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

مطالب در دسته ی عاطفی

عنوان زمان ارسال بازدید
دخترک فداکار ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۱۸
مادر و همسر ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۶۰
ثبت نام در مدرسه ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۷۵
ایکاش من هم ... ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ ۴۳۸
فرق مادر واقعی با مادر ناتنی ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ۱۳۰۲
طلاق غیرمنتظره!! ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۱۴۴
فقط برای لایک! ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۲۷۲
درسی از کودک ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۸۶۳
ویلیام کوپر ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۴۸۱
دیدار با خدا در پارک ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۶۱۷