انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

عاطفی
لیست کامل عاطفی ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۱۳
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

مطالب در دسته ی عاطفی

عنوان زمان ارسال بازدید
دخترک فداکار ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۴۷
مادر و همسر ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۶
ثبت نام در مدرسه ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۲۳
ایکاش من هم ... ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ ۳۷۶
فرق مادر واقعی با مادر ناتنی ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ۱۲۵۵
طلاق غیرمنتظره!! ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۰۹۲
فقط برای لایک! ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۲۱۹
درسی از کودک ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۸۱۳
ویلیام کوپر ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۴۴۵
دیدار با خدا در پارک ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۵۵۶