انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

عاطفی
لیست کامل عاطفی ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۱۰
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۶/۰۸/۱۸

مطالب در دسته ی عاطفی

عنوان زمان ارسال بازدید
ایکاش من هم ... ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ ۲۵۸
فرق مادر واقعی با مادر ناتنی ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ۱۲۰۲
طلاق غیرمنتظره!! ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۰۴۰
فقط برای لایک! ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۶۷
درسی از کودک ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۷۵۷
ویلیام کوپر ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۳۷۰
دیدار با خدا در پارک ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۴۶۴
شکایت گنجشک به خدا ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۴۰۴
دسته گلی برای مادر ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۲۹۲
راز ۶۰ ساله ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۴۳۱