انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

عاطفی
لیست کامل عاطفی ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۱۰
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۶/۰۸/۱۸

مطالب در دسته ی عاطفی

عنوان زمان ارسال بازدید
ایکاش من هم ... ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ ۳۰۷
فرق مادر واقعی با مادر ناتنی ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ۱۲۱۵
طلاق غیرمنتظره!! ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۰۵۷
فقط برای لایک! ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۸۳
درسی از کودک ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۷۷۴
ویلیام کوپر ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۳۹۰
دیدار با خدا در پارک ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۵۰۹
شکایت گنجشک به خدا ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۴۱۸
دسته گلی برای مادر ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۳۱۱
راز ۶۰ ساله ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۴۶۴