انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

عاطفی
لیست کامل عاطفی ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۱۳
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

مطالب در دسته ی عاطفی

عنوان زمان ارسال بازدید
دخترک فداکار ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۵۵۳
مادر و همسر ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۳۴۷
ثبت نام در مدرسه ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۴۶۶
ایکاش من هم ... ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ ۹۰۴
فرق مادر واقعی با مادر ناتنی ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ۱۵۹۸
طلاق غیرمنتظره!! ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۴۱۲
فقط برای لایک! ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۵۰۵
درسی از کودک ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۱۴۷
ویلیام کوپر ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۷۶۸
دیدار با خدا در پارک ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۹۴۹