انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

عاطفی
لیست کامل عاطفی ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۱۳
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

مطالب در دسته ی عاطفی

عنوان زمان ارسال بازدید
دخترک فداکار ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۸۶
مادر و همسر ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۰۰
ثبت نام در مدرسه ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۲۳
ایکاش من هم ... ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ ۴۹۸
فرق مادر واقعی با مادر ناتنی ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ۱۳۳۹
طلاق غیرمنتظره!! ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۱۷۹
فقط برای لایک! ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۳۰۶
درسی از کودک ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۹۰۷
ویلیام کوپر ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۵۲۴
دیدار با خدا در پارک ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۶۶۴