انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

عاطفی
لیست کامل عاطفی ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۱۰
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۶/۰۸/۱۸

مطالب در دسته ی عاطفی

عنوان زمان ارسال بازدید
ایکاش من هم ... ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ ۲۵۹
فرق مادر واقعی با مادر ناتنی ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ۱۲۰۳
طلاق غیرمنتظره!! ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۰۴۱
فقط برای لایک! ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۶۷
درسی از کودک ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۷۵۸
ویلیام کوپر ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۳۷۰
دیدار با خدا در پارک ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۴۶۵
شکایت گنجشک به خدا ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۴۰۵
دسته گلی برای مادر ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۲۹۳
راز ۶۰ ساله ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۴۳۲