انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

عاطفی
لیست کامل عاطفی ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۱۳
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

مطالب در دسته ی عاطفی

عنوان زمان ارسال بازدید
دخترک فداکار ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۸۳۶
مادر و همسر ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۴۷۳
ثبت نام در مدرسه ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۸۲۴
ایکاش من هم ... ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ ۱۲۴۲
فرق مادر واقعی با مادر ناتنی ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ۱۷۴۶
طلاق غیرمنتظره!! ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۵۱۳
فقط برای لایک! ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۶۲۹
درسی از کودک ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۲۶۴
ویلیام کوپر ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۹۲۸
دیدار با خدا در پارک ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۱۱۵۲