انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

عاطفی
لیست کامل عاطفی ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۱۳
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

مطالب در دسته ی عاطفی

عنوان زمان ارسال بازدید
دخترک فداکار ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۵۲۲
مادر و همسر ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۳۲۷
ثبت نام در مدرسه ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۴۴۴
ایکاش من هم ... ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ ۸۶۳
فرق مادر واقعی با مادر ناتنی ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ۱۵۷۳
طلاق غیرمنتظره!! ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۳۹۴
فقط برای لایک! ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۴۹۵
درسی از کودک ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۱۳۳
ویلیام کوپر ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۷۴۹
دیدار با خدا در پارک ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۹۲۶