انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

عاطفی
لیست کامل عاطفی ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۱۰
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۶/۰۸/۱۸

مطالب در دسته ی عاطفی

عنوان زمان ارسال بازدید
ایکاش من هم ... ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ ۲۲۴
فرق مادر واقعی با مادر ناتنی ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ۱۱۷۷
طلاق غیرمنتظره!! ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۰۱۷
فقط برای لایک! ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۴۵
درسی از کودک ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۷۳۶
ویلیام کوپر ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۳۴۸
دیدار با خدا در پارک ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۴۲۸
شکایت گنجشک به خدا ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۳۸۲
دسته گلی برای مادر ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۲۶۸
راز ۶۰ ساله ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۳۹۸