انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

انگیزشی
لیست کامل انگیزشی ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۷
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

شامل مطالبی می باشد که باعث می شود شما انگیزه ی بیشتر و بهتری داشته باشید...

عنوان زمان ارسال بازدید
چهل سالگی عقاب ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۷۹۱
خدا کمکم میکند !! ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۰۵۴
فتح اورست ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۱۰۵۰
سلف سرویس ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۷۶۴
فقر واقعی !! ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۷۶۲
کشاورز و الاغ پیر ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۸۹۵
قهوه آموزنده ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۱۲۵۰