انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

انگیزشی
لیست کامل انگیزشی ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۹
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

شامل مطالبی می باشد که باعث می شود شما انگیزه ی بیشتر و بهتری داشته باشید...

عنوان زمان ارسال بازدید
زیباترین زن ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۳۱۰
نداشتن خلاقیت کافی ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۱۴۹
مسیر اشتباهی !! ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴۹
خدا کمکم میکند !! ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۳۱۷
فتح اورست ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۶۵۵
سلف سرویس ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۴۱۹
فقر واقعی !! ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۳۸۸
کشاورز و الاغ پیر ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۴۴۲
قهوه آموزنده ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۸۷۴