انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

انگیزشی
لیست کامل انگیزشی ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۹
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

شامل مطالبی می باشد که باعث می شود شما انگیزه ی بیشتر و بهتری داشته باشید...

عنوان زمان ارسال بازدید
زیباترین زن ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۷۴
نداشتن خلاقیت کافی ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۱۰۷
مسیر اشتباهی !! ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۰۱
خدا کمکم میکند !! ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۲۶۲
فتح اورست ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۶۰۴
سلف سرویس ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۳۶۹
فقر واقعی !! ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۳۳۵
کشاورز و الاغ پیر ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۳۷۶
قهوه آموزنده ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۸۱۹