انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

انگیزشی
لیست کامل انگیزشی ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۹
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

شامل مطالبی می باشد که باعث می شود شما انگیزه ی بیشتر و بهتری داشته باشید...

عنوان زمان ارسال بازدید
زیباترین زن ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۰۲
نداشتن خلاقیت کافی ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۵۵
مسیر اشتباهی !! ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۵۵
خدا کمکم میکند !! ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۲۱۲
فتح اورست ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۵۵۴
سلف سرویس ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۳۲۰
فقر واقعی !! ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۲۸۸
کشاورز و الاغ پیر ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۳۲۴
قهوه آموزنده ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۷۶۹