انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

انگیزشی
لیست کامل انگیزشی ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۹
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

شامل مطالبی می باشد که باعث می شود شما انگیزه ی بیشتر و بهتری داشته باشید...

عنوان زمان ارسال بازدید
زیباترین زن ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۹۷
نداشتن خلاقیت کافی ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۱۱۹
مسیر اشتباهی !! ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۱۱
خدا کمکم میکند !! ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۲۷۴
فتح اورست ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۶۱۲
سلف سرویس ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۳۷۹
فقر واقعی !! ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۳۴۶
کشاورز و الاغ پیر ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۳۸۸
قهوه آموزنده ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۸۳۰