انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

انگیزشی
لیست کامل انگیزشی ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۹
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

شامل مطالبی می باشد که باعث می شود شما انگیزه ی بیشتر و بهتری داشته باشید...

عنوان زمان ارسال بازدید
زیباترین زن ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۲۴۷
نداشتن خلاقیت کافی ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۱۳۵
مسیر اشتباهی !! ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۳۴
خدا کمکم میکند !! ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۳۰۰
فتح اورست ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۶۳۶
سلف سرویس ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۴۰۲
فقر واقعی !! ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۳۷۰
کشاورز و الاغ پیر ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۴۱۷
قهوه آموزنده ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۸۵۶