انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

وبلاگ
لیست کامل وبلاگ ها
تعداد کل مطالب این دسته : ۱
تاریخ اولین مطلب : ۱۳۹۶/۰۹/۱۷
تاریخ آخرین مطلب : ۱۳۹۶/۰۹/۱۷

مطالب در دسته ی وبلاگ

عنوان زمان ارسال بازدید
افتتاح کوتاهک مرجع تخصصی داستانک فارسی ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ۵۱۴