انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ
پند آموز
چرا داد میزنیم؟!
بازدید: ۸۶۱ بار
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
لایک : ۱۵۸ بار

استادى از شاگردانش پرسید: چرا ما وقتى عصبی می شویم فریاد میکشیم؟
چرا مردم هنگامى که خشمگین هستند صدایشان را بالا می برند و سر هم داد می کشند؟
شاگردان فکر کردند و یکى از آن ها جواب داد : چون در آن لحظه، آرامش و خونسردیمان را از دست می دهیم.
استاد پرسید: این که آرامشمان را از دست می دهیم درست است.
امّا چرا با وجودى که طرف مقابل کنارمان قرار دارد فریاد می زنیم؟
آیا نمی توان با صداى ملایم صحبت کرد؟
چرا هنگامى که خشمگین هستیم داد می زنیم؟
شاگردان هر کدام جواب هایى دادند امّا پاسخ هاى هیچکدام استاد را راضى نکرد.
سرانجام او چنین توضیح داد: هنگامى که دو نفر از دست یکدیگر عصبانى هستند
قلب هایشان از یکدیگر فاصله می گیرد. آن ها براى این که فاصله را جبران کنند مجبورند.
که داد بزنند. هر چه میزان عصبانیت و خشم بیشتر باشد.
این فاصله بیشتر است و آن ها باید صدایشان را بلندتر کنند.
سپس استاد پرسید: هنگامى که دو نفر عاشق همدیگر باشند چه اتفاقى می افتد؟
آن ها سر هم داد نمی زنند بلکه خیلى به آرامى با هم صحبت می کنند. چرا؟
چون قلب هایشان خیلى به هم نزدیک است. فاصله قلب هاشان بسیار کم است.
استاد ادامه داد: هنگامى که عشقشان به یکدیگر بیشتر شد، چه اتفاقى می افتد؟
آن ها حتى حرف معمولى هم با هم نمی زنند و فقط در گوش هم نجوا می کنند و عشقشان باز هم به یکدیگر بیشتر می شود.
سرانجام، حتى از نجوا کردن هم بی نیاز می شوند و فقط به یکدیگر نگاه می کنند.
این هنگامى است که دیگر هیچ فاصله اى بین قلب هاى آن ها باقى نمانده باشد.

نظرات (0)

مطالب مرتبط
موضوع تاریخ بازدید
آخرین بار کی تبرت را تیز کردی؟ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۱۱۳۴
تبلیغات اشتباهی کوکاکولا ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۷۹۵
نجات مردم ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۷۶۵
درسی از مادربزرگ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۱۰۶۱