انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ
مَثَل
بشنو و باور نکن
بازدید: ۱۹۰ بار
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
لایک : ۸۲ بار

 مرد خسيسی زندگی می كرد. او تعدادی شيشه برای پنجره های خانه اش سفارش داده بود . شيشه بر ، شيشه ها را درون صندوقی گذاشت و به مرد گفت باربری را صداكن تا اين صندوق را به خانه ات ببرد من هم عصر برای نصب شيشه ها می آيم .

از آنجا كه مرد خسيس بود ، چند باربر را صدا كرد ولي سر قيمت با آنها به توافق نرسيد. چشمش به مرد جوانی افتاد. به او گفت اگر اين صندوق را برايم به خانه ببری ، سه نصيحت به تو خواهم كرد كه در زندگی بدردت خواهد خورد.

باربر جوان كه تازه به شهر آمده بود ، سخنان مرد خسيس را قبول كرد. باربر صندوق را بر روی دوشش گذاشت و به طرف منزل مرد راه افتاد.

كمي كه راه رفتند، باربر گفت : بهتر است در بين راه يكي يكي سخنانت را بگویی.

مرد خسيس كمي فكر كرد. نزديك ظهر بود و او خيلي گرسنه بود . به باربر گفت : اول آنكه سيری بهتر از گرسنگی است و اگر كسی به تو گفت گرسنگی بهتر از سيری است ، بشنو و باور مكن.

باربر از شنيدن اين سخن ناراحت شد زيرا هر بچه ای اين مطلب را مي دانست . ولي فكر كرد شايد بقيه نصيحتها بهتر از اين باشد.

همينطور به راه ادامه دادند تا اينكه بيشتر از نصف راه  را سپری كردند . باربر پرسيد: خوب نصيحت دومت چه است؟

مرد كه چيزی به ذهنش نمی رسيد پيش خود فكر كرد كاش چهارپايی داشتم و بدون دردسر بارم را به منزل می بردم . يكباره چيزی به ذهنش رسيد و گفت : بله پسرم نصيحت دوم اين  است ، اگر گفتند پياده رفتن از سواره رفتن بهتر است ، بشنو و باور مكن.

باربر خيلی ناراحت شد و فكر كرد ، نكند اين مرد مرا سر كار گذاشته ولی باز هم چيزی نگفت.

ديگر نزديك منزل رسيده بودند كه باربر گفت: خوب نصيحت سومت را بگو، اميدوارم اين يكي بهتر از بقيه باشد. مرد از اينكه بارهايش را مجانی به خانه رسانده بود خوشحال بود و به مرد گفت : اگر كسی گفت باربری بهتر از تو وجود دارد ، بشنو و باور مكن.

مرد باربر خيلی عصبانی شد و فكر كرد بايد اين مرد را ادب كند بنابراين هنگامی كه مي خواست صندوق را روی زمين بگذارد آنرا ول كرد و صندوق با شدت به زمين خورد.بعد رو كرد به مرد خسيس و گفت  اگر كسی گفت كه شيشه های درون اين صندوق سالم است ، بشنو و باور مكن.

از آن‌ پس، وقتی كسی حرف بيهوده می زند تا ديگران را فريب دهد يا سرشان را گرم كند ، گفته‌ می شود كه‌ بشنو و باور مكن.

برچسب ها : ضرب المثل ایرانی  ,  خساست  ,  نصیحت

نظرات (0)

مطالب مرتبط
موضوع تاریخ بازدید
جمع کن کاسه کوزتو ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۴۹۵
ماست مالی کردن ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۴۶۳
کله اش بوی قرمه سبزی می دهد ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۵۰۸
از این ستون تا آن ستون فرج است ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۷۲۶
زیر آب زدن ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۳۱۳