انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ
طنزآمیز
شما من رو نمیشناسید؟!!
بازدید: ۲۲۴ بار
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
لایک : ۱۰۲ بار

اتوموبیل بدون مسافر شب در حال حركت بود؛ ناگهان مردی بلند قامت و ریشوی خوش چهره مذهبی دست تكان می دهد و راننده كنار می زند و او را سوار می كند. مرد در بين راه چند باری از راننده مي پرسد شما من را نمی شناسيد؟ راننده می گويد: نه.
بعد از مدتی يک مسافر خانم را نيز سوار مي كند. دوباره آن مرد از راننده مي پرسد ببخشيد آقا من رو نمی شناسيد؟ راننده دوباره مي گويد نه، شايد اشتباه گرفته ايد.
مرد اين بار می گويد: من عزرائيلم، آمدم جانت را بگيرم.
راننده با خنده می گويد: آقا ما را بچه گير آورده ايد؟!

كه ناگهان مسافر خانم از پشت میپرسد : ببخشيد آقای راننده با چه كی صحبت میکنید؟!

راننده از ترس و برای حفظ جانش سریعا ترمز میکند و پا به فرار میگذارد.
زن به مرد مسافر میگوید : عجب مرد احمق و ترسویی!! بشین پشت رل که دیرمون شد.

نظرات (0)

مطالب مرتبط
موضوع تاریخ بازدید
بهش میگن استاد!! ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۴۲۸
نامه پسرک به خدا ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۷۶۶
شهادت دو کبک ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۲۱۷