انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ
پند آموز
برای فرمانده کل پیغام بفرست
بازدید: ۲۵۱ بار
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
لایک : ۱۶۱ بار

تعدادی سرباز می کوشیدند کنده بزرگ درختی را از جایش دربیاورند و هر چه تلاش میکردند موفق نمی شدند. فرمانده ای نیز به آن سربازان نگاه میکرد. مردی سوار بر اسب از آن فرمانده پرسید که «چرا به آن ها کمک نمی کنی؟» او جواب داد: من فرمانده آنها هستم و فقط دستور میدهم. مرد از اسب پیاده شد و به کمک سربازان رفت. با کمک او درخت از جایش درآمد. مرد به سوی فرمانده رفت و گفت: دفعه ی دیگر که سربازانت به کمک نیاز داشتند، برای فرمانده کل پیغام بفرست و سوار بر اسب شد و رفت. فرمانده و افرادش فهمیدند که آن مرد اسب سوار، فرمانده کل قوا، یعنی«جرج واشینگتن» بوده است.

تواضع و فروتنی پایه ی هر نوع پرهیزگاری و نشانه ی عظمت و بزرگی است...

نظرات (0)

مطالب مرتبط
موضوع تاریخ بازدید
آخرین بار کی تبرت را تیز کردی؟ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۷۳۷
تبلیغات اشتباهی کوکاکولا ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۳۳۱
چرا داد میزنیم؟! ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۳۵۴
نجات مردم ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۳۵۷
درسی از مادربزرگ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۵۶۸