انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ
واقعی
گرگ و میش از یک جوی آب میخورند
بازدید: ۲۷۰ بار
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
لایک : ۸۹ بار

در دوره صدارت امیرکبیر یک روز احتشام الدوله عموی ناصرالدین شاه که والی بروجرد بود به تهران آمد و به حضور امیرکبیر رسید.

امیرکبیر از احتشام الدوله سوال کرد: وضع بروجرد چگونه است؟

حاکم لرستان پاسخ داد: قربان اوضاع به قدری امن و امان است که گرگ و میش از یک جوی آب میخورند.

امیر برآشفت و گفت: من میخواهم مملکتی که من صدراعظمش هستم آنقدر در امنیت باشد که گرگی وجود نداشته باشد که در کنار میش آب بخورد. تو میگویی گرگ و میش از یک جوی آب میخورند؟

برچسب ها : سیاسی  ,  بروجرد  ,  داستان گرگ  ,  امیرکبیر

نظرات (0)

مطالب مرتبط
موضوع تاریخ بازدید
وفاداری بی حد و مرز هاچیکو ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۸۶۷
داستانی از شاه عباس ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۴۵۳
شجاعت و وفاداری سردار هخامنشی ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۶۹۴
توجه میکل آنژ به جزئیات در کار ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۱۲۸