انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ
انگیزشی
خدا کمکم میکند !!
بازدید: ۳۱۷ بار
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
لایک : ۵۱ بار

روزی یک مرد ماهیگیر با قایقی به وسط دریا می رود.همان طور که در حال ماهی گیری بود ناگهان باد شدیدی قایق را واژگون می کند. ماهیگیر بیچاره که در حال غرق شدن بود از خدا کمک می خواهد.مدتی که می گذرد قایقی می آید و مرد سوار بر قایق از او می خواهد دستش را بگیرد . ماهیگیر می گوید : نه .. نیازی نیست... خیلی ممنونم اما خدا کمکم می کند. قایق دیگری می آید اما باز هم ماهیگیر از او تشکر می کند و سوار نمی شود.

ماهیگیر غرق می شود و در آن دنیا به خدا میگوید : چرا وقتی که در حال غرق شدن بودم نجاتم ندادی؟!

خدا می گوید : من برای نجات تو دو قایق فرستادم  که به آنها توجهی نکردی!!

برچسب ها : داستان خدا  ,  داستان مرگ

نظرات (0)

مطالب مرتبط
موضوع تاریخ بازدید
قهوه آموزنده ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۸۷۴
کشاورز و الاغ پیر ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۴۴۳
فقر واقعی !! ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۳۸۸
سلف سرویس ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۴۱۹
فتح اورست ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۶۵۵