انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ
مَثَل
ماست مالی کردن
بازدید: ۱۲۱۸ بار
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
لایک : ۱۸۷ بار

داستان ماست مالی کردن از حوادثی است که در دوران بنیانگذار دودمان پهلوی اتفاق افتاد.

و مرحوم محمد مسعود این رویداد را در یکی از شماره های روزنامه ی "مرد امروز" به این صورت شرح میدهد :

زمان عروسی محمدرضا شاه پهلوی و فوزیه چون مقرر بود میهمانان مصری و همراهان عروس به وسیلۀ راه آهن جنوب تهران وارد شوند

از طرف دربار و شهربانی دستور اکید صادر شده بود که دیوارهای تمام دهات طول راه و خانه های دهقانی مجاور خط آهن را سفید کنند.

در یکی از دهات چون گچ در دسترس نبود بخشدار دستور می دهد که با کشک و ماست که در آن ده فراوان بود دیوارها را موقتاً سفید نمایند.

به این منظور متجاوز از یک هزار و دویست ریال از کدخدای ده گرفتند و با خرید مقدار زیادی ماست کلیه دیوارها را ماست مالی کردند.

از قدمت ریشۀ تاریخی این اصطلاح و ضرب المثل در حدود هشتاد سال می گذرد.

زیرا عروسی آنها در سال 1317 شمسی برگذار گردید و مدت ها سوژه محافل و مجالس بود.

و در عصر حاضر نیز در مواقع خاصی به کار میرود.

بنابرین ماست مالی کردن یعنی کاری را به صورت سطحی و ظاهری به پایان رساندن...

نظرات (0)

مطالب مرتبط
موضوع تاریخ بازدید
جمع کن کاسه کوزتو ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۴۹۵
کله اش بوی قرمه سبزی می دهد ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۱۰۵۹
از این ستون تا آن ستون فرج است ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۶۲۲
زیر آب زدن ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۷۶۴