انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ
انگیزشی
کشاورز و الاغ پیر
بازدید: ۱۳۳۲ بار
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
لایک : ۱۶۸ بار

کشاورزی الاغ پیری داشت که یک روز اتفاقی به درون چاه بی آبی افتاد. کشاورز هر چه تلاش کرد نتوانست الاغ را از درون چاه در بیاورد. پس برای اینکه حیوان بیچاره زیاد زجر نکشد، کشاورز و مردم روستا تصمیم گرفتند چاه را با خاک پر کنند تا الاغ زودتر بمیرد و مرگ تدریجی او باعث عذابش نشود. مردم با سطل روی سر الاغ خاک می ریختند اما الاغ هر بار خاک های روی بدنش را می تکاند و زیر پایش می ریخت و وقتی خاک زیر پایش بالا می آمد، سعی می کرد روی خاک ها بایستد. روستایی ها همینطور به زنده به گور کردن الاغ بیچاره ادامه دادند و الاغ هم همینطور به بالا آمدن ادامه داد تا اینکه به لبه چاه رسید و در حیرت کشاورز و روستائیان از چاه بیرون آمد ...

نتیجه اخلاقی : مشکلات، مانند تلی از خاک بر سر ما می ریزند و ما همواره دو انتخاب داریم : اول اینکه اجازه بدهیم مشکلات ما را زنده به گور کنند و دوم اینکه از مشکلات سکویی بسازیم برای صعود!

نظرات (0)

مطالب مرتبط
موضوع تاریخ بازدید
قهوه آموزنده ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۱۳۸۰
فقر واقعی !! ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۹۱۱
سلف سرویس ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۹۱۴
فتح اورست ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۱۲۶۸