انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ
مَثَل
زیر آب زدن
بازدید: ۴۷۷ بار
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۴
لایک : ۹۱ بار

زیرآب، در خانه های قدیمی ‌در حدود 100سال قبل که لوله کشی آب تصفیه نبود معنی داشت.

زیرآب در انتهای مخزن آب خانه ها بود که برای خالی کردن آب آن را باز می‌کردند.

این زیرآب به چاهی راه داشت و روش باز کردن زیرآب این بود که کسی درون حوض می‌رفت و زیرآب را باز می‌کرد

تا لجن ته حوض از زیرآب به چاه برود و آب پاکیزه شود.

در همان زمان وقتی با کسی دشمنی داشتند.

برای اینکه به او ضربه بزنند زیرآب حوض خانه اش را باز می‌کردند تا همه آب تمیزی را که در حوض دارد از دست بدهد.

صاحب خانه وقتی خبردار می‌شد خیلی ناراحت می‌شد چون بی آب می‌ماند.

این فرد آزرده به دوستانش می‌گفت: «زیرآبم را زده اند.»

به این شکل از همان زمان ها هر کسی از روی دشمنی پشت سر کسی بدگویی میکرد میگفتند زیرآبش را میزند.

برچسب ها : ضرب المثل ایرانی

نظرات (0)

مطالب مرتبط
موضوع تاریخ بازدید
جمع کن کاسه کوزتو ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۴۹۵
ماست مالی کردن ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۷۰۳
کله اش بوی قرمه سبزی می دهد ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۶۹۵
از این ستون تا آن ستون فرج است ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۹۴۷