انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

برچسب
لیست کامل 'زندگی و مرگ'
زندگی و مرگ
عنوان زمان ارسال بازدید
چهل سالگی عقاب ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۷۹۱