انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

برچسب
لیست کامل 'داستان حیوانات'
داستانک هایی از حیوانات
عنوان زمان ارسال بازدید
وفاداری بی حد و مرز هاچیکو ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۹۰۶
بهش میگن استاد!! ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۴۶۷
شکایت گنجشک به خدا ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۴۷۰
کشاورز و الاغ پیر ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۴۹۸
شهادت دو کبک ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۲۵۶
مار و خارپشت ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۲۵۶
تله موش و حیوانات مزرعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۳۲۱
چهل سالگی عقاب ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۳۰