انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

برچسب
لیست کامل 'داستان حیوانات'
داستانک هایی از حیوانات
عنوان زمان ارسال بازدید
وفاداری بی حد و مرز هاچیکو ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۷۳۹
بهش میگن استاد!! ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۲۹۱
شکایت گنجشک به خدا ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۳۲۱
کشاورز و الاغ پیر ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۳۲۴
شهادت دو کبک ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۰۶۸
مار و خارپشت ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۱۲۵
تله موش و حیوانات مزرعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۱۴۵
گرگ و لک لک ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۷۳
مار دو متری ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۷۱