انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

برچسب
لیست کامل 'داستان حیوانات'
داستانک هایی از حیوانات
عنوان زمان ارسال بازدید
وفاداری بی حد و مرز هاچیکو ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۰۱۸
بهش میگن استاد!! ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۵۷۲
شکایت گنجشک به خدا ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۵۶۷
کشاورز و الاغ پیر ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۵۹۱
شهادت دو کبک ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۳۸۱
مار و خارپشت ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۳۵۲
تله موش و حیوانات مزرعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۴۴۴
چهل سالگی عقاب ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۸۳