انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

برچسب
لیست کامل 'داستان حیوانات'
داستانک هایی از حیوانات
عنوان زمان ارسال بازدید
وفاداری بی حد و مرز هاچیکو ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۸۲۷
بهش میگن استاد!! ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۳۶۷
شکایت گنجشک به خدا ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۳۹۵
کشاورز و الاغ پیر ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۳۹۸
شهادت دو کبک ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۱۵۴
مار و خارپشت ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۱۹۴
تله موش و حیوانات مزرعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۲۱۴
گرگ و لک لک ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴۱
مار دو متری ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴۰