انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

برچسب
لیست کامل 'داستان حیوانات'
داستانک هایی از حیوانات
عنوان زمان ارسال بازدید
وفاداری بی حد و مرز هاچیکو ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۳۵۱
بهش میگن استاد!! ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۹۱۳
شکایت گنجشک به خدا ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۹۳۰
کشاورز و الاغ پیر ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۹۷۶
شهادت دو کبک ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۹۵۳
مار و خارپشت ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۶۳۱
تله موش و حیوانات مزرعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۹۹۶
چهل سالگی عقاب ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۹۹۳