انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

برچسب
لیست کامل 'داستان حیوانات'
داستانک هایی از حیوانات
عنوان زمان ارسال بازدید
وفاداری بی حد و مرز هاچیکو ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۸۵۵
بهش میگن استاد!! ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۴۱۳
شکایت گنجشک به خدا ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۴۱۹
کشاورز و الاغ پیر ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۴۴۳
شهادت دو کبک ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۲۰۴
مار و خارپشت ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۲۱۹
تله موش و حیوانات مزرعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۲۵۸
گرگ و لک لک ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۷۴
مار دو متری ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۶۷