انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

برچسب
لیست کامل 'داستان حیوانات'
داستانک هایی از حیوانات
عنوان زمان ارسال بازدید
وفاداری بی حد و مرز هاچیکو ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۲۷۹
بهش میگن استاد!! ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۸۴۳
شکایت گنجشک به خدا ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۸۴۴
کشاورز و الاغ پیر ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۸۸۲
شهادت دو کبک ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۸۲۳
مار و خارپشت ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۵۷۶
تله موش و حیوانات مزرعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۷۸۷
چهل سالگی عقاب ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۷۷۶