انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

برچسب
لیست کامل 'داستان حیوانات'
داستانک هایی از حیوانات
عنوان زمان ارسال بازدید
وفاداری بی حد و مرز هاچیکو ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۵۰۴
بهش میگن استاد!! ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۱۸۲
شکایت گنجشک به خدا ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۱۷۹
کشاورز و الاغ پیر ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۱۳۶۱
شهادت دو کبک ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۲۲۷۴
مار و خارپشت ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۷۶۴
تله موش و حیوانات مزرعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۱۴۱۹
چهل سالگی عقاب ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۵۵۵