انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

برچسب
لیست کامل 'داستان حیوانات'
داستانک هایی از حیوانات
عنوان زمان ارسال بازدید
وفاداری بی حد و مرز هاچیکو ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۳۰۰
بهش میگن استاد!! ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۸۶۸
شکایت گنجشک به خدا ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۸۷۱
کشاورز و الاغ پیر ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۹۱۵
شهادت دو کبک ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۸۷۲
مار و خارپشت ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۵۹۲
تله موش و حیوانات مزرعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۸۵۹
چهل سالگی عقاب ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۸۴۴