انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

برچسب
لیست کامل 'داستان خدا'
داستانک هایی از خدا
عنوان زمان ارسال بازدید
نامه پسرک به خدا ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۱۸۰
شکایت گنجشک به خدا ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۸۷۱
دیدار با خدا در پارک ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۹۴۹
درسی از کودک ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۱۴۷
درسی از مادربزرگ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۹۷۴
خدا کمکم میکند !! ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۱۶۰
بهشت و جهنم چگونه است ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۶۶۷