انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

برچسب
لیست کامل 'داستان خدا'
داستانک هایی از خدا
عنوان زمان ارسال بازدید
نامه پسرک به خدا ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۷۸۷
شکایت گنجشک به خدا ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۴۷۰
دیدار با خدا در پارک ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۵۵۸
درسی از کودک ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۸۱۴
درسی از مادربزرگ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۶۰۸
خدا کمکم میکند !! ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۳۶۲
بهشت و جهنم چگونه است ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۵۱