انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

برچسب
لیست کامل 'داستان خدا'
داستانک هایی از خدا
عنوان زمان ارسال بازدید
نامه پسرک به خدا ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۱۵۹
شکایت گنجشک به خدا ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۸۴۴
دیدار با خدا در پارک ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۹۲۶
درسی از کودک ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۱۳۳
درسی از مادربزرگ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۹۵۳
خدا کمکم میکند !! ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۹۹۳
بهشت و جهنم چگونه است ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۶۳۰