انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

برچسب
لیست کامل 'داستان خدا'
داستانک هایی از خدا
عنوان زمان ارسال بازدید
نامه پسرک به خدا ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۲۱۳
شکایت گنجشک به خدا ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۹۳۰
دیدار با خدا در پارک ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۹۸۴
درسی از کودک ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۱۶۱
درسی از مادربزرگ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۱۰۴۱
خدا کمکم میکند !! ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۴۱۲
بهشت و جهنم چگونه است ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۷۴۰