انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

برچسب
لیست کامل 'داستان خدا'
داستانک هایی از خدا
عنوان زمان ارسال بازدید
نامه پسرک به خدا ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۸۸۵
شکایت گنجشک به خدا ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۵۶۷
دیدار با خدا در پارک ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۶۶۴
درسی از کودک ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۹۰۷
درسی از مادربزرگ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۷۱۱
خدا کمکم میکند !! ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۴۵۸
بهشت و جهنم چگونه است ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۲۲۱