انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

برچسب
لیست کامل 'داستان خدا'
داستانک هایی از خدا
عنوان زمان ارسال بازدید
نامه پسرک به خدا ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۳۶۶
شکایت گنجشک به خدا ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۱۷۹
دیدار با خدا در پارک ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۱۱۵۲
درسی از کودک ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۲۶۴
درسی از مادربزرگ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۱۲۴۳
خدا کمکم میکند !! ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۳۳۷۴
بهشت و جهنم چگونه است ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۰۰۶