انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

برچسب
لیست کامل 'داستان خدا'
داستانک هایی از خدا
عنوان زمان ارسال بازدید
نامه پسرک به خدا ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۷۵۵
شکایت گنجشک به خدا ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۴۱۹
دیدار با خدا در پارک ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۵۱۱
درسی از کودک ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۷۷۵
درسی از مادربزرگ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۵۶۸
خدا کمکم میکند !! ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۳۱۸