انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

برچسب
لیست کامل 'داستان خدا'
داستانک هایی از خدا
عنوان زمان ارسال بازدید
نامه پسرک به خدا ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۷۲۵
شکایت گنجشک به خدا ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۳۹۵
دیدار با خدا در پارک ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۴۴۳
درسی از کودک ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۷۴۶
درسی از مادربزرگ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۵۳۲
خدا کمکم میکند !! ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۲۸۸