انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

برچسب
لیست کامل 'داستان خدا'
داستانک هایی از خدا
عنوان زمان ارسال بازدید
نامه پسرک به خدا ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۶۴۸
شکایت گنجشک به خدا ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۳۲۱
دیدار با خدا در پارک ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۳۶۸
درسی از کودک ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۶۷۹
درسی از مادربزرگ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۴۶۰
خدا کمکم میکند !! ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۲۱۲