انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

برچسب
لیست کامل 'کوکاکولا'
داستانک هایی از کوکاکولا
عنوان زمان ارسال بازدید
تبلیغات اشتباهی کوکاکولا ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۵۵۹