انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ

به کوتاهک کامل ترین و به روزترین مرجع فارسی داستان خیلی کوتاه خوش آمدید
مجموعه ای از چندین هزار داستانک فارسی در موضوعات مختلف
با کوتاهک از مطالعه لذت ببرید ...

برچسب
لیست کامل 'داستان های پدر و فرزند'
داستانک هایی از پدر و فرزند
عنوان زمان ارسال بازدید
فقر واقعی !! ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۵۴۰
فقط برای لایک! ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۳۲۲
فرق مادر واقعی با مادر ناتنی ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ۱۳۵۹
دخترک فداکار ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۲۱۷