انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ
برترین‌ها
عنوان زمان ارسال لایک بازدید
زیباترین زن ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۲۵ ۲۲۶
برای فرمانده کل پیغام بفرست ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۱۹ ۱۷۶
نداشتن خلاقیت کافی ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۳۷ ۱۲۵
مسیر اشتباهی !! ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۳۹ ۱۲۱
مار دو متری ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۳۶ ۱۳۹
گرگ و میش از یک جوی آب میخورند ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۷۰ ۱۷۱
گرگ و لک لک ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۳۶ ۱۴۰
خلبان های نابینا ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۳۵ ۱۰۹
شما من رو نمیشناسید؟!! ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۷۴ ۱۵۴
بشنو و باور نکن ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۷۵ ۱۷۴