انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ
برترین‌ها
عنوان زمان ارسال لایک بازدید
زیباترین زن ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۵۳ ۱۰۲
برای فرمانده کل پیغام بفرست ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۴۶ ۶۸
نداشتن خلاقیت کافی ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۱۶ ۵۵
مسیر اشتباهی !! ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۸ ۵۵
مار دو متری ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۶ ۷۱
گرگ و میش از یک جوی آب میخورند ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۲۹ ۶۴
گرگ و لک لک ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۵ ۷۳
خلبان های نابینا ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۶ ۴۴
شما من رو نمیشناسید؟!! ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۳۴ ۶۰
بشنو و باور نکن ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۳۲ ۹۴