انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ
برترین‌ها
عنوان زمان ارسال لایک بازدید
زیباترین زن ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۶۵ ۳۱۰
برای فرمانده کل پیغام بفرست ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۶۱ ۲۵۱
نداشتن خلاقیت کافی ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۴۹ ۱۴۹
مسیر اشتباهی !! ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۴۹ ۱۴۸
مار دو متری ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۴۸ ۱۶۶
گرگ و میش از یک جوی آب میخورند ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۸۸ ۲۴۵
گرگ و لک لک ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۴۸ ۱۷۳
خلبان های نابینا ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۴۵ ۱۳۲
شما من رو نمیشناسید؟!! ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۹۶ ۲۰۶
شهر دزد ها ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ۵۷ ۲۰۵