انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ
برترین‌ها
عنوان زمان ارسال لایک بازدید
زیباترین زن ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۰۷ ۱۹۷
برای فرمانده کل پیغام بفرست ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۰۰ ۱۵۵
نداشتن خلاقیت کافی ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۳۵ ۱۱۹
مسیر اشتباهی !! ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۳۵ ۱۱۱
مار دو متری ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۳۳ ۱۳۲
گرگ و میش از یک جوی آب میخورند ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۶۰ ۱۵۲
گرگ و لک لک ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۳۳ ۱۳۲
خلبان های نابینا ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۳۳ ۱۰۱
شما من رو نمیشناسید؟!! ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۶۵ ۱۳۵
بشنو و باور نکن ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۶۳ ۱۶۰