انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ
برترین‌ها
عنوان زمان ارسال لایک بازدید
زیباترین زن ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۳۷ ۲۴۷
برای فرمانده کل پیغام بفرست ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۳۱ ۱۹۹
نداشتن خلاقیت کافی ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۴۵ ۱۳۵
مسیر اشتباهی !! ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۴۵ ۱۳۴
مار دو متری ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۴۴ ۱۵۱
گرگ و میش از یک جوی آب میخورند ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۷۶ ۱۸۹
گرگ و لک لک ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۴۳ ۱۵۲
خلبان های نابینا ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۴۱ ۱۱۸
شما من رو نمیشناسید؟!! ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۸۰ ۱۷۰
بشنو و باور نکن ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۸۲ ۱۹۱