انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ
برترین‌ها
عنوان زمان ارسال لایک بازدید
زیباترین زن ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۵۲ ۱۰۱
برای فرمانده کل پیغام بفرست ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۴۵ ۶۷
نداشتن خلاقیت کافی ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۱۶ ۵۴
مسیر اشتباهی !! ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۸ ۵۴
مار دو متری ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۶ ۷۰
گرگ و میش از یک جوی آب میخورند ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۲۸ ۶۳
گرگ و لک لک ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۵ ۷۲
خلبان های نابینا ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۶ ۴۳
شما من رو نمیشناسید؟!! ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۳۳ ۵۹
بشنو و باور نکن ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۳۱ ۹۳