انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ
برترین‌ها
عنوان زمان ارسال لایک بازدید
خدا کمکم میکند !! ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۵۸ ۳۶۲
قوز بالا قوز ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۵۷ ۳۲۶
کفگیر به ته دیگ خورده ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۵۵ ۲۸۳
زیر آب زدن ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۵۸ ۳۵۹
درسی از مادربزرگ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۶۶ ۶۰۸
فتح اورست ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۶۴ ۶۹۴
نجات مردم ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۵۹ ۴۰۲
سلف سرویس ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۶۳ ۴۵۲
فقر واقعی !! ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۶۵ ۴۳۱
چرا داد میزنیم؟! ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۵۹ ۴۱۴