انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ
برترین‌ها
عنوان زمان ارسال لایک بازدید
توجه میکل آنژ به جزئیات در کار ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۴۱ ۱۰۸۱
خدا کمکم میکند !! ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۳۸ ۲۸۷
قوز بالا قوز ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۳۴ ۲۶۳
کفگیر به ته دیگ خورده ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۳۵ ۲۲۱
زیر آب زدن ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۳۸ ۲۹۸
درسی از مادربزرگ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۴۴ ۵۳۱
فتح اورست ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۴۱ ۶۲۲
نجات مردم ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۳۹ ۳۲۵
سلف سرویس ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۴۱ ۳۹۰
فقر واقعی !! ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۴۱ ۳۵۶