انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ
برترین‌ها
عنوان زمان ارسال لایک بازدید
خدا کمکم میکند !! ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۵۱ ۳۱۸
قوز بالا قوز ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۴۹ ۲۹۳
کفگیر به ته دیگ خورده ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۴۸ ۲۵۳
زیر آب زدن ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۴۹ ۳۲۷
درسی از مادربزرگ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۵۶ ۵۶۸
فتح اورست ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۵۵ ۶۵۵
نجات مردم ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۵۲ ۳۵۷
سلف سرویس ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۵۳ ۴۱۹
فقر واقعی !! ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۵۵ ۳۸۸
چرا داد میزنیم؟! ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۴۷ ۳۵۴