انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ
برترین‌ها
عنوان زمان ارسال لایک بازدید
توجه میکل آنژ به جزئیات در کار ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۲۱ ۱۰۰۳
خدا کمکم میکند !! ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۸ ۲۱۱
قوز بالا قوز ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۱۶ ۱۸۸
کفگیر به ته دیگ خورده ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۱۸ ۱۵۸
زیر آب زدن ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۲۱ ۲۳۷
درسی از مادربزرگ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۲۲ ۴۵۹
فتح اورست ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۲۱ ۵۵۳
نجات مردم ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۱۹ ۲۵۱
سلف سرویس ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۲۱ ۳۱۹
فقر واقعی !! ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۲۱ ۲۸۷