انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ
برترین‌ها
عنوان زمان ارسال لایک بازدید
کشاورز و الاغ پیر ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۶۱ ۴۹۸
تبلیغات اشتباهی کوکاکولا ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۶۰ ۳۹۱
درسی از کودک ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۶۳ ۸۱۴
شجاعت و وفاداری سردار هخامنشی ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۶۷ ۷۲۴
داستانی از شاه عباس ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۶۳ ۵۰۲
ویلیام کوپر ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۶۴ ۴۴۷
دیدار با خدا در پارک ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۶۷ ۵۵۸
شکایت گنجشک به خدا ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۶۱ ۴۷۰
دسته گلی برای مادر ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۵۶ ۳۴۸
راز ۶۰ ساله ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۶۴ ۵۳۸