انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ
برترین‌ها
عنوان زمان ارسال لایک بازدید
کشاورز و الاغ پیر ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۵۳ ۴۴۳
تبلیغات اشتباهی کوکاکولا ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۵۱ ۳۳۲
درسی از کودک ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۵۳ ۷۷۵
شجاعت و وفاداری سردار هخامنشی ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۵۴ ۶۸۴
داستانی از شاه عباس ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۵۲ ۴۳۳
ویلیام کوپر ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۵۰ ۳۹۲
دیدار با خدا در پارک ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۵۵ ۵۱۱
شکایت گنجشک به خدا ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۵۲ ۴۱۹
دسته گلی برای مادر ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۴۷ ۳۱۲
راز ۶۰ ساله ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۵۲ ۴۶۶