انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ
برترین‌ها
عنوان زمان ارسال لایک بازدید
نامه پسرک به خدا ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۵۳ ۷۵۵
بهش میگن استاد!! ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۵۴ ۴۱۳
از این ستون تا آن ستون فرج است ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۵۴ ۷۴۸
کله اش بوی قرمه سبزی می دهد ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۴۲ ۵۲۲
ماست مالی کردن ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۵۱ ۴۸۶
وفاداری بی حد و مرز هاچیکو ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۵۲ ۸۵۵
جمع کن کاسه کوزتو ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۲ ۴۹۵
قهوه آموزنده ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۵۴ ۸۷۵
آخرین بار کی تبرت را تیز کردی؟ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۵۳ ۷۳۷