انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ
برترین‌ها
عنوان زمان ارسال لایک بازدید
نامه پسرک به خدا ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۶۲ ۷۸۷
بهش میگن استاد!! ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۶۶ ۴۶۷
از این ستون تا آن ستون فرج است ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۶۲ ۷۸۵
کله اش بوی قرمه سبزی می دهد ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۵۱ ۵۵۴
ماست مالی کردن ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۶۲ ۵۴۱
وفاداری بی حد و مرز هاچیکو ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۶۱ ۹۰۶
جمع کن کاسه کوزتو ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۲ ۴۹۵
قهوه آموزنده ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۶۲ ۹۱۱
آخرین بار کی تبرت را تیز کردی؟ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۶۴ ۷۷۰