انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ
برترین‌ها
عنوان زمان ارسال لایک بازدید
راز ۶۰ ساله ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۴۰ ۴۱۱
نامه پسرک به خدا ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۴۳ ۷۲۵
بهش میگن استاد!! ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۴۲ ۳۶۷
از این ستون تا آن ستون فرج است ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۳۹ ۷۱۲
کله اش بوی قرمه سبزی می دهد ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۳۲ ۴۹۷
ماست مالی کردن ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۳۹ ۴۴۰
وفاداری بی حد و مرز هاچیکو ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۴۰ ۸۲۷
جمع کن کاسه کوزتو ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۲ ۴۹۵
قهوه آموزنده ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۴۱ ۸۴۲
آخرین بار کی تبرت را تیز کردی؟ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۴۲ ۷۱۱