انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ
برترین‌ها
عنوان زمان ارسال لایک بازدید
راز ۶۰ ساله ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۲۰ ۳۳۹
نامه پسرک به خدا ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۲۱ ۶۴۸
بهش میگن استاد!! ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۲۰ ۲۹۱
از این ستون تا آن ستون فرج است ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۲۳ ۶۴۹
کله اش بوی قرمه سبزی می دهد ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۱۷ ۴۲۶
ماست مالی کردن ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۱۹ ۳۷۳
وفاداری بی حد و مرز هاچیکو ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۹ ۷۳۹
جمع کن کاسه کوزتو ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۲ ۴۹۵
قهوه آموزنده ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۲۲ ۷۶۹
آخرین بار کی تبرت را تیز کردی؟ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۲۳ ۶۴۶