انگیزشی
پند آموز
عاطفی
طنزآمیز
واقعی
مَثَل
وبلاگ
برترین‌ها
عنوان زمان ارسال لایک بازدید
زیباترین زن ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۲۵ ۲۲۶
برای فرمانده کل پیغام بفرست ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۱۹ ۱۷۶
ایکاش من هم ... ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ ۹۹ ۲۴۳
بشنو و باور نکن ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۷۵ ۱۷۴
شما من رو نمیشناسید؟!! ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۷۴ ۱۵۴
گرگ و میش از یک جوی آب میخورند ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۷۰ ۱۷۱
فرق مادر واقعی با مادر ناتنی ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ۵۶ ۱۱۸۹
تله موش و حیوانات مزرعه ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۵۰ ۲۱۳
دیدار با خدا در پارک ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۴۶ ۴۴۲
شجاعت و وفاداری سردار هخامنشی ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۴۴ ۶۵۱